skenitdefrru
je Dnes oslavuje

KONTAKT SÍDLA a KOREŠPONDENCIE:

 

MONTIS BAU s. r. o.          MONTIS BAU s. r. o. ,org. složka 
Jedľová 289/32                                   Toužimská 588/70
010 04 Žilina                                       197 00 Praha

IČO: 45396477                                   IČO: 24255289
DIČ: SK2022970631                         DIČ: CZ683132427   KONTAKT KANCELÁRIE:


MONTIS BAU s. r. o.        
Jánošíková 264
010 01 Žilina

Miroslav Ostrák - Konateľ

+421/ 0911 489 280 ostrak@montisbau.com

Ing. Alena Ostráková - Konateľ

+421/ 0948 666 220 ostrakova@montisbau.com

© 2012 MONTISBAU s.r.o. | VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ  |  DESIGN BY MONTISBAU.