Contact

Headquarters Slovakia:

MONTIS BAU s. r. o.
Jedľová 289/32
010 04 Žilina
Slovenská republika

IČO: 45396477
DIČ: SK2022970631

Headquarters Czech Republic:

MONTIS BAU s.r.o., organizační složka

Toužimská 558/70 | 197 00 Praha
Česká republika

IČO: 24255289
DIČ: CZ683132427

Contact office Slovakia:

MONTIS BAU s. r. o.
Jánošíková 264
010 01 Žilina

E-mail: info@montisbau.com

Contact: Ing. Monika Jarošová
Phone: +421 948 126 590
E-mail: jarosova@montisbau.com

Contact office Czech Republic:

MONTIS BAU s.r.o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava

E-mail: info@montisbau.com

Contact: Karla Szankovszká
Phone: +420 720 025 462
E-mail: karla.sz@montisbau.com

Language selection